4
Watch
5
Star
9
Fork
0
Issue
zzeni
zzeni
pushedAt 5 years ago

zzeni/swift_academy

Swift Academy

Front-end Development course

Добре дошли в курса по Front-end програмиране на SwiftAcademy® Моля прочетете този документ до край за да се запознаете с естеството, целите и правилника на курса.

Благодаря и приятно четене!

Цел и продължителност

Курсът има за цел да ви запознае с езика HTML, който е един от основните средства за създаване на уеб страници и сайтове. Също ще разгледаме и как да стилизираме страниците с CSS и ще научим какви са новостите, които предлага CSS3. След това ще се запознаем с езика за програмиране JavaScript, с който ще може да добавяме функционалност, валидации и да зареждаме данни към нашите HTML страници. Финалната цел на курса е всеки курсист да може да създава сам уеб сайтове и да има знанията, необходими да почне работа като младши Front-end програмист.

Курсът е с продължителност 3 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 72 астрономически часа. Всяко занятие включва лекции и практическа част.

нагоре

Програма

Официалната програма на курса можете да видите тук: http://swift.bg/courses/html_and_css/

Преподавателят на курса запазва правото си да прави леки изменения в програмата там, където това се налага или спомага за по-качественото преподаване на материала.

Материалите за курса се предоставят чрез GitHub и чрез специално заделен сървър, чрез който ще бъдат предоставяни също примери и приложения за текущ контрол.

Лекторът има задължението да публикува всички материали, използвани по време на учебните часове на място, до което курсистите имат достъп и могат рагжлеждат или свалят съответните файлове. Желателно е публикуването на материалите да става преди или най-късно до 24 часа след съответната лекция.

нагоре

Оценяване и текущ контрол

Сформиране на оценката

Крайната оценка от курса ще бъде композитна от следните 3 оценки:

 • оценка на преподавателя
 • оценка от текущ контрол и домашни
 • оценка от финален изпит/проект

Оценките ще се изчисляват в проценти или по скалата от 1 до 10. Например: ако оценката от домашни е 64%, в дипломата тя ще бъде 6/10

Оценката, която се поставя от преподавателя, ще се сформира от следните показатели:

 • мотивация: колко усилия даден курсист полага за да вникне в материала (например като задава въпроси в час), желание за самоподготовка
 • самостоятелна подготовка: когато се показва дълбоко разбиране по преподадения материал; когато курсистът е прочел препоръчаните допълнителни препратки или референции, които е открил сам
 • старание: ценява се високо, когато предадените задачи имат добър вид и си личи че за тях е отделено време
 • концентрация: показване на разбиране и вникване в материала по време на самата лекция
 • умения за комуникация и работа в екип
 • реакция при стрес и кратки срокове
 • умения да предава поставените задачи в срок
 • обща компютърна и IT грамотност

Текущ контрол

Текущият контрол ще се провежда в началото на част от занятията, като преподавателят не е длужен да известява курсистите предварително. Текущият контрол ще представлява кратък списък с въпроси върху материала преподаден до момента.

При сформиране на оценката от текущ контрол и домашни, текущият контрол ще има значително по-малка тежест.

нагоре

Задачи за домашна работа

След всеки урок, преподавателя ще дава задание за домашна работа, която ще се дава с конкретен срок за предаване.

Предаване

Предаването ще се осъществява чрез системата на GitHub

Няма да има наказание за непредадена в срок домашна работа, но за предалите в срок ще има поощрение при сформирането на оценката от преподавателя.

нагоре

Общи насоки правила и препоръки

За работа по време на занятията ще използваме редактора Brackets (brackets.io).

Изисквания към оформлението на кода

Желатения формат на кода, който предавате е да е стриктно идентиран: всеки "вложен" елемент/блок да е с 2 или 4 интервала по-навътре от "обграждащия" го елемент/блок. Файловете да се именуват само с малки букви, без интервали, скоби или други специални символи. Именуването на файлове и променливи да следва конвенциите на съответния език за програмиране. Да се използва само латиница и само английски език, дори и при писането на коментарите.

Кода трябва да е четим и разбираем.

Спазването на тези правила ще даде сериозно отражение при сформирането на оценката от преподавателя!

Изисквания към коректността на кода

Кодът и файловете, които предавате трябва да са коректно написани, без грешки и warnings. За да следите коректността на кода си, може да използвате следните системи и инструменти(*):

(*) Изредените приложения са само примени, желателно е курсистите да не се ограничават само с тях.

Писането на валиден код ще даде много сериозно отражение в оценката от текущ контрол и домашни, както и в оценката от преподавателя

Допълнителни източници и референции

нагоре


Swift Academy © 2015

This document was created with Deligner

ucloud ads